Behandelvisie

Specialisatie

Uw klachten zijn specifiek, onze kennis moet dat ook zijn. We zijn enkel en alleen bezig met stem- en slikproblemen, sinds jaren. Specialisatie maakt het Stem- en slikcentrum het juiste adres!


Patiëntgecentreerde visie

U bent de patiënt, er wordt mét u en niet óver u gesproken. U staat centraal en neemt de behandelkeuzes samen met de behandelaar.


Behandeling op maat

Niemand is hetzelfde, ook klachten, ziektes en behandelingen niet. Behandeling moet afgestemd worden op u en uw specifieke situatie.


Wetenschappelijk

De wetenschap staat niet stil. We zijn op de hoogte van onderzoek, ontwikkelingen en nieuwe inzichten. We dragen daar ook aan bij. Zo ontwikkelen we zelf producten en cursussen voor andere logopedisten.

Onze gegevens

Stem- en slikcentrum
Jan Campertstraat 5
6416SG Heerlen

06-42028840
info@stemenslikcentrum.nl

Kamer van Koophandel: 73993212 (Nijkamp Voice and Speech Pathology)
AGB code M. Nijkamp: 05193891
AGB code Stem- en Slikcentrum: 05091153


Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Lid van het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Voice (The Voice Foundation)