Tarieven en vergoeding

Onze zorg wordt volledig vergoed uit het basispakket

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, VGZ, IZA, IZZ, FBTO, Zilveren Kruis, Caresq, Aevitae, ASR, ONVZ en alle dochterondernemingen). We handhaven een standaard consultduur van 20 minuten, of indien nodig meervouden van 20 minuten (40 of 60 minuten).

Heeft u een andere verzekeraar dan de bovenstaande? Dan ontvangt u een rekening van de praktijk die u zelf bij uw verzekeraar kunt indienen.

Uw behandeling is volledig en onbeperkt vergoed, houd wel rekening met uw eigen risico.


Een afspraak afzeggen

Wilt u een afspraak afzeggen, neemt u dan zo snel als mogelijk contact met ons op. Op uw plek kan mogelijk ook iemand anders geholpen worden. We gaan ervan uit dat u minstens 24 uur van te voren de afspraak af kan zeggen, mits er geen sprake is van plotse en niet overzien overmacht. Niet afgezegde én niet nagekomen afspraken worden bij uzelf in rekening gebracht in de vorm van een ‘verzuimnota’ ten koste van €37,-. De verzekeraar vergoed deze kosten niet.


Onze gegevens

Stem- en slikcentrum
Jan Campertstraat 5
6416SG Heerlen

06-42028840
info@stemenslikcentrum.nl

Kamer van Koophandel: 73993212 (Nijkamp Voice and Speech Pathology)
AGB code M. Nijkamp: 05193891
AGB code Stem- en Slikcentrum: 05091153


Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Aangesloten bij ZorgDomein