Tarieven en vergoeding


PrestatieTarief
Individuele zitting reguliere logopedie (code 4000) (30 min)€38,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing (code 4061) (30 min)€64,00
Individuele zitting reguliere logopedie aan huis (code 4001) (30 min)€54,00
Onze tarieven per prestatiecode, in het jaar 2022

Vergoedingen en eigen bijdrage

Onze kosten vallen onder ‘basispakketzorg’. Dit betekent dat uw verzekeraar de kosten bij u in rekening brengt tot aan de grens van uw eigen risico. Als u uw eigen risico niet veranderd heeft, zal dat €385,00 bedragen.

Is uw eigen risico nog niet helemaal betaald? Dan betaalt u zelf de kosten tot het eigen risico op is. Dit geldt voor alle logopedische zorg voor volwassenen.

Is uw eigen risico al helemaal betaald? Dan vergoedt de zorgverzekeraar gemiddeld 75% van de rekening bij een naturapolis, of 100% van de rekening bij de meeste restitutiepolissen. We besteden de facturering bij CZ, Nationale Nederlanden en Ohra verzekerden uit aan Infomedics, u krijgt dan uw rekening van Infomedics, alle andere verzekerden ontvangen een rekening van de praktijk.


Hoe verlopen betalingen?

Bent u verzekerd bij CZ, Nationale Nederlanden of Ohra? Dan krijgt u van Infomedics een factuur over het niet-vergoede van de rekening. Bent u verzekerd door VGZ, IZA, Univé of Zekur? Dan krijgt u van de praktijk een factuur over het niet-vergoede deel van de rekening. Meestal is dit ongeveer 25%. Als u een restitutiepolis heeft hoeft u meestal niets te betalen.

Heeft u een andere zorgverzekeraar? Dan krijgt u van de praktijk de hele rekening. U schiet deze kosten voor. Nadat u de factuur bij uw verzekeraar indient krijgt u ongeveer 75% terug. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u meestal 100% terug.

Heeft u vragen over uw specifieke vergoeding, verzekering of factuur? Neemt u dan graag contact met ons op, dan kunnen we u informeren over uw situatie.


Een afspraak afzeggen

Wilt u een afspraak afzeggen, neemt u dan zo snel als mogelijk contact met ons op. Op uw plek kan mogelijk ook iemand anders geholpen worden. We gaan ervan uit dat u minstens 24 uur van te voren de afspraak af kan zeggen, mits er geen sprake is van plotse en niet overzien overmacht. Niet afgezegde én niet nagekomen afspraken worden bij uzelf in rekening gebracht in de vorm van een ‘verzuimnota’ ten koste van €37,-. De verzekeraar vergoed deze kosten niet.


Onze gegevens

Stem- en slikcentrum
Jan Campertstraat 5
6416SG Heerlen

06-42028840
info@stemenslikcentrum.nl

Kamer van Koophandel: 73993212 (Nijkamp Voice and Speech Pathology)
AGB code M. Nijkamp: 05193891
AGB code Stem- en Slikcentrum: 05091153


Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Lid van het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Voice (The Voice Foundation)