Verslaglegging

Onderstaand volgt alle informatie met betrekking tot onze verslaglegging. De verwijzend arts en huisarts ontvangen beide altijd de verslagen. Met uitzondering van de brief ‘Vraag om aanvullende informatie’, zijn alle verslagen mededelend en bevatten ze geen vragen.

Alle verslagen worden digitaal, en wel per beveiligde mailverbinding, verstuurd. Op verzoek kunnen verslagen ook per post, en dus op papier, verstuurd worden. Als een patiënt het verslag wenst te ontvangen wordt dit in beginsel altijd gehonoreerd.

Beginverslag

U verwijst de patiënt naar ons met een verwijsdiagnose. Na anamnese en logopedisch onderzoek stellen we de logopedische indicatie vast. We gaan na of logopedische behandeling zinvol is, en wenselijk door de patiënt. Met toestemming van patiënt sturen wij een beginverslag naar u en de betrokken huisarts.

Het beginverslag bevat minimaal uw verwijsgegevens- en indicatie, de contactreden en hulpvraag, aard en ernst van de bevindingen en de logopedische diagnose.
Indien van toepassing ook het gestelde behandeldoel (eindresultaat) en geplande logopedische verrichtingen.


Tussenverslag

Bij heronderzoek, en sowieso na 6 maanden, sturen wij u een tussenverslag toe. Hierin wordt de voortgang beschreven. Bij korte behandeltrajecten wordt geen tussenverslag gemaakt.

Het tussenverslag bevat minimaal uw verwijsgegevens- en indicatie het gestelde behandeldoel, het aantal tot nu toe gegevens sessies, de aard van de uitgevoerde verrichtingen, de realisatie van de behandeldoelen tot nu toe, en eventuele wijzigingen in het behandelplan.


Vraag om aanvullende informatie

Als de behandelaar het vermoeden heeft dat er informatie ontbreekt, of een vraag of indicatie heeft die betrekking heeft op niet-logopedische zorg, wordt er een brief gestuurd met daarin de ‘vraag om aanvullende informatie’.

De vraag om aanvullende informatie bevat minimaal uw verwijsgegevens- en indicatie, het gestelde behandeldoel, de vraag om aanvullende informatie en de reden hiertoe.


Eindverslag

Het eindverslag wordt verstuurd na afsluiting van de therapie.

Het eindverslag bevat minimaal uw verwijsgegevens- en indicatie, de datum van het beginverslag, het gestelde behandeldoel, het aantal gegeven sessies, de aard van de verrichtingen, eventuele bijstellingen in het behandelplan, de datum van de laatste sessie, de reden van afsluiting, de realisatie van het behandeldoel en de afgesproken nazorg met patiënt.