Verwijsindicaties KNO

Op gebied van stemstoornissen en faryngeale klachten:

◎ Functionele dysfonie, primaire en secundaire muscle tension dysphonia;
◎ Dysfonie secundair aan laryngofaryngeale refluxziekte;
◎ Faryngeale globusklachten;
◎ Chronische refractaire hoest- kuch- en keelschraapklachten;
◎ Stemtherapie bij noduli;
◎ Stemrevalidatie bij fonochirurgie (pre- en postoperatieve begeleiding) zoals bij laryngoscopie, augmentaties e.d.);
◎ Stemtherapie bij presbyfonie;
◎ Acute perifere larynxpareses (gericht op stemfunctie, adductie, abductie en stemkracht);
◎ Begeleiding en advisering bij chronische larynxpareses;
◎ Behandeling, begeleiding en advisering van professional voice users;
◎ Stem- en spraakrevalidatie bij totale/ partiële laryngectomie;
◎ Psychogene dysfonie en afonie;
◎ Dysfonie secundair aan neurologische, waaronder neurodegeneratieve, stoornissen en ziektes;
◎ Dysfonie secundair aan hoofd-hals oncologische behandeling (chemoradiatie e.a.).

Op gebied van (laryngofaryngeale) ademstoornissen:

◎ Exercise Induced Laryngeal Obstruction;
◎ Paradoxal Vocal Fold Motion;
◎ Stemplooiparese in adductie.

Op gebied van slikstoornissen:

◎ Intensieve slikrevalidatie bij neurogene, oncologische of iatrogene slikrevalidanten;
◎ Functionele en psychogene slikstoornissen, in samenwerking met psycholoog en/of dietist;
◎ Begeleiding en advisering aangaande compensatietechnieken (consistentie, houding, e.d.)
◎ Begeleiding en training aangaande sliktechniek en slikmanoeuvres;
◎ Begeleiding in kook en voedingsbereiding bij consistentieaanpassingen;
◎ Intensieve slikrevalidatie bij hoofd-hals oncologische behandeltrajecten.

Tevens:

◎ Adem- stem- en slikbegeleiding bij palliatieve zorg.