Verwijsindicaties longgeneeskunde

Op gebied van functionele ademklachten:

◎ Dysfunctioneel ademen in rust of tijdens activiteit (dyspnoe d’effort);
◎ Dysfunctioneel adempatroon tijdens spreken (kortademig tijdens spreken, verstoorde adem-stemkoppeling);
◎ Hyperventilatie;

Op gebied van niet-functionele ademklachten:

◎ Ademtraining en eventueel onderzoek en behandeling van stem- keel- en slikstoornissen bij COPD, astma, na longembolie of post-ic revalidatie;
◎ Adem(spier)training middels IMST en EMST;
◎ Adem-, stem- of keelklachten na longchirurgie;