Webinar ‘Logopedische behandeling van Presbyfonie – Evidence en Best Practice’

Webinar ‘Logopedische behandeling van Presbyfonie – Evidence en Best Practice’

WatWebinar (online event) over logopedische behandeling van de ouder wordende stem.
Wanneer19 januari 2022 van 15.00 tot 17.30 uur (VOL)

9 februari 2022 van 15.00 tot 17.30 (VOL)

8 maart 2022 van 17.00 tot 19.30 (VOL)

30 maart 2022 van 15.00 tot 17.30
Voor wieAlle logopedisten werkzaam met ouderen en/of cliënten met stemstoornissen, beginnend of ervaren
Kosten€59,95 (Er is een Early bird korting, als u voor 24 februari inschrijft ontvangt u €20,00 korting)
Contactm.nijkamp@stemenslikcentrum.nl

Beschrijving

Alleen al in de 20e eeuw is de hoeveelheid 65+ers in Nederland vertienvoudigd. Door de toenemende vergrijzing, technologische ontwikkelingen en mogelijke zorg voor welvaartsziektes wordt het aandeel van zorgbehoevende ouderen in onze samenleving steeds groter. Vaker blijven mensen lang thuiswonen waardoor de eerstelijnszorg wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.
Ouderen krijgen mogelijk logopedische begeleiding op het vlak van communicatie, en daarmee ook de stem. Presbyfonie is een stemstoornis op basis van verzwakking en ouderdomsveranderingen van het adem-, stem- en resonantieinstrument. Deze primair organische stemstoornis belemmert de totale communicatie en daarmee het sociale en maatschappelijke welzijn.
In toenemende mate zullen logopedisten in de eerste-, tweede- en derdelijnszorg geconfronteerd worden met zwakke en waarschijnlijk kwetsbare ouderen. Dit webinar draagt bij aan kennis, kunde en praktische instrumenten om de kwaliteit van uw stemtherapie op functieniveau bij deze doelgroep te verbeteren en tegen het licht van het meest recente wetenschappelijke inzichten te houden.

Inhoud

  • Algemene inleiding m.b.t. ouderdom, de mens en de levensloop;
  • De ouder wordende stem: anatomisch en fysiologisch;
  • Relevante factoren in de diagnose bij presbyfonie;
  • Theorie van spieren, spierfunctie en principes van spiertraining;
  • Principes van spiertraining in de stemtherapie;
  • Voorbeelden van Vocal Function Exercises en PhoRTE.

Wat voegt dit webinar toe voor ervaren (stem)logopedisten?

  • Gebruik van tests en instrumenten om trainingsgeschiktheid te voorspellen;
  • Principes van spiertraining en hun toepassing in de therapie;
  • Theorie en uitvoering van wetenschappelijk onderbouwde therapiemethodes.

Tevens ontvangt u kopieerbladen van informatie, uitleg, oefeningen en oefenschema’s voor de cliënt.

Na dit webinar…

… identificeert de deelnemer symptomen en signalen van presbyfonie, anamnestisch en diagnostisch.

… is de deelnemer in staat om presbyfone cliënten in te schatten op trainingsgeschiktheid.

… is de deelnemer bekend met principes van spiertraining.

… beargumenteert de deelnemer de opbouw van stemoefeningen gericht op het optimaliseren van laryngeale spierkracht- en uithoudingsvermogen.

Tijdsinvestering

Het webinar vindt plaats in één Zoom-sessie, (2,5 uur) op het eerstvolgende moment:

Doelgroep

Logopedisten in Nederland en België.

De inhoud van het webinar is geschikt voor beginnende en ervaren logopedisten die werken met ouderen en/of cliënten met stemstoornissen.
Er geldt een minimum van 5 deelnemers en een maximum van 30 deelnemers.

Instructeur

Marthè Nijkamp, logopedist.
Voor vragen of contact: m.nijkamp@stemenslikcentrum.nl

Kosten

Eenmalige betaling van €59,95.
Na betaling ontvangt u binnen een week de aankoopfactuur per email.
Als het webinar niet door zou gaan, ontvangt u het gehele aankoopbedrag terug.

Let op: er is een early bird korting van €20,00 als u zich inschrijft vóór 24 februari.

Inschrijfformulier