Webinar Stem – voor de Neurologopedist

Webinar ‘Stem – voor de Neurologopedist’

WatWebinar (online event) over logopedisch handelen met dysfonie als een nevenprobleem naast een primaire hulpvraag bij dysartrie.
Wanneer2 februari 2022 van 15.00 tot 17.30 uur (VOL)
23 maart 2022 van 15.00 tot 17.30 uur
Voor wieAlle logopedisten werkzaam met dysartriepatiënten.
Kosten€59,95 (Schrijf je in vóór 17 februari en betaal slechts €39,95)
Contactm.nijkamp@stemenslikcentrum.nl

Beschrijving

In de logopedische behandeling van dysartrie staat veelal de verstaanbaarheid, begrijpelijkheid en natuurlijkheid van spraak en de totale communicatie voorop. Patiënten melden zich, afhankelijk van de aard en ernst van hun ziektebeeld, met klachten van de spraak. In de klassieke onderverdeling van spraak in adem, stem, resonantie, articulatie en prosodie, hangt verstaanbaarheid vooral samen met articulatie en prosodie. In sommige gevallen kan een stoornis in ademhaling, stem en/of resonantie echter een nevenprobleem zijn. Een stemstoornis (dysfonie) kan belemmerd zijn in de behandeling van dysartrie. Bij diverse dysartrieën kan een verstoorde stemfunctie een onderdeel zijn van het totaal aan verstoorde spraak, maar in sommige gevallen staat de stemstoornis op zich.
Omdat niet alle ‘stemlogopedisten’ neurologische patiënten behandelen, en niet alle ‘neurologopedisten’ stem behandelen, werd dit webinar ontwikkeld. We gaan na wat een neurologopedist moet weten over stemfunctie, specifiek in relatie tot diverse dysartrieën. Ten slotte wordt er stilgestaan bij indirecte en directe interventies om de stem te beïnvloeden en worden er concrete handvatten per dysartrie aangereikt om een secundair stemprobleem bij dysartriepatiënten te optimaliseren.

Inhoud

  • Inleiding in anatomie en (neuro)fysiologie van stemgeving;
  • Beschrijving van dysartrieën;
  • Stemsymptomen per dysartrietype;
  • (Stem)Anamnestische en diagnostische adviezen voor de neurologopedist;
  • Redenen en argumenten voor kno verwijzing;
  • Indirecte en directe stemtherapie voor de neurologopedist;
  • Stembehandeling als deel van de dysartriebehandeling;

Na dit webinar…

… identificeert de deelnemer symptomen en signalen van dysfonie tijdens intake en onderzoek voor een dysartriehulpvraag.

… is de deelnemer in staat tot het afnemen van noodzakelijke diagnostiek bij een mogelijke dysfonie.

… is de deelnemer bekend met indirecte en directe stemtherapie, en de toepassing ervan bij de neurologische doelgroepen.

… gebruikt de deelnemer een geïntegreerd geheel van eenvoudige behandelinstructies om stemfunctie bij mensen met dysartrie te optimaliseren.

Tijdsinvestering

Het webinar vindt plaats in één Zoom-sessie, (2,5 uur) op het eerstvolgende moment:

Nader te bepalen data volgen nog…

Doelgroep

Logopedisten in Nederland en België.

De inhoud van het webinar is geschikt voor beginnende en ervaren logopedisten die werken met mensen met dysartrie.
Er geldt een minimum van 5 deelnemers en een maximum van 40 deelnemers.

Instructeur

Marthè Nijkamp, logopedist.
Voor vragen of contact: m.nijkamp@stemenslikcentrum.nl

Kosten

Eenmalige betaling van €59,95.
Na betaling ontvangt u binnen een week de aankoopfactuur per email.
Als het webinar niet door zou gaan, ontvangt u het gehele aankoopbedrag terug.

Early bird: inschrijven vóór 17 februari en krijg €20,00 korting

Inschrijfformulier