Betreffende indicaties, werkwijze en verwijzing

INFORMATIE VOOR ARTSEN


VERWIJZEN

Verwijzen naar Stem- en Slikcentrum kan op de volgende manieren:

  1. Per papieren verwijsbrief;
  2. Per Zorgdomein (Paramedie > Logopedie > Stem- en Slikcentrum);
  3. Per (medisch) verslag of brief, waarbij u duidelijk vermeldt dat u patiënt verwijst voor logopedie.

INDICATIES

Huisarts

Dysfonie, afonie, gobus faryngeus > 3 weken – indicatie kno.
Sterk vermoeden van functionele etiologie is een indicatie voor logopedisch onderzoek en behandeling.

Dysfagie, bij twijfel of risicofactoren – indicatie kno.
Chronische dysfagie of complexe casussen zijn altijd indicaties voor logopedisch onderzoek en behandeling.

Lang bestaand opboeren, gasreflux en/of vermoeden van aerofagie waarbij organische factoren zijn uitgesloten is indicatie voor logopedisch onderzoek en behandeling.

(Reeds gediagnosticeerde) Afasie, dysartrie of een cognitieve communicatiestoornis is altijd indicatie voor logopedisch onderzoek en behandeling.

Keel- Neus- en Oorheelkunde

Alle stemstoornissen waarbij u een psychogene, functionele of technische etiologie vermoedt is een indicatie voor logopedisch onderzoek en behandeling, ook bij organische problematiek.

Dysfagie waarbij advies t.a.v. orale intake, consistentieaanpassing, sliktechniek of slikrevalidatie gewenst is, is indicatie voor logopedisch onderzoek en behandeling.

Globus faryngeus waarbij de reflux, hoge spiertonus rondom de larynx, foutieve stemtechniek, psychische stress of een slikstoornis als etiologie gekend is of vermoed wordt is een indicatie voor logopedie.

Laryngeale bewegingsstoornissen zoals paradoxale stemplooibeweging, vocal cord dysfunction, spasmodische dysfonie of EILO zijn indicaties voor logopedie.

Neurologie, Oncologie en Revalidatie

Neurologische ziektes of stoornissen die de communicatie of orale intake van voeding belemmeringen (afasie, dysartrie, cognitieve communicatiestoornissen, dysfagie) zijn altijd indicaties voor logopedisch onderzoek en behandeling.

Oncologische problematiek die de communicatie of orale intake van voeding kan belemmeren zijn altijd indicaties voor logopedisch onderzoek en behandeling.

Revalideren in welke vorm dan ook (long-, neuro-, pijn- of oncologische revalidatie) kan een indicatie voor logopedie zijn als er klachten bestaan rondom de keel, hals, ademhaling, spreken, communiceren of slikken.

Longgeneeskunde

Dyspnoe in rust, bij inspanning of tijdens spreken waarbij het contrast tussen organische status en klachtervaring groot is, kunnen een indicatie zijn voor logopedie. Bij twijfel kunt u ook enkel een logopedisch onderzoek aanvragen om een verslag te ontvangen betreffende de ademtechniek.

Chronische hoest waarbij organische factoren zijn uitgesloten kunnen een indicatie voor logopedie zijn (SPEICH-C).

Dyspnoe d’effort waarbij evidente larynxrestrictie hoorbaar is (stridor), kan een indicatie voor logopedie zijn.DIRECTE TOEGANKELIJKHEID LOGOPEDIE

We ontvangen regelmatig mensen per directe toegang.

Dit is onze werkwijze in het geval van directe toegankelijkheid logopedie (DTL):

  • Bij rode vlaggen wordt patiënt naar huisarts verwezen. Er volgt een ‘DTL niet pluis’ verslagje per Zorgdomein, in de regel op dezelfde dag van het consult.
  • Bij géén rode vlaggen wordt therapie gestart. Er volgt een ‘DTL pluis’ verslagje per Zorgdomein, met in het bericht aanvullende informatie over het behandeldoel en de gekozen therapievorm.

In de volgende gevallen hebben we altijd een verwijzing van een arts nodig:

  • Bij afasie(therapie);
  • Bij dysfagie.

Praktijkgegevens


Stem- en Slikcentrum is een handelsnaam van Nijkamp Voice and Speech Pathology
Kamer van Koophandel 73993212 

Alle therapeuten zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

De praktijk is aangesloten bij Zorgdomein.

Contactgegevens


Tel. +31642028840
Email info@stemenslikcentrum.nl
Postadres: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen

Bereikbaarheid: werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur


Meer informatie


Locaties en adressen

Relevante wetgeving

Patiëntrechten

Klachtenregeling

Copyright Stem- en Slikcentrum 2023. Alle rechten voorbehouden.