VERGOEDING


100% verzekerd

VERGOEDING

Onze zorg wordt volledig vergoed uit het basispakket

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, VGZ, IZA, IZZ, FBTO, Zilveren Kruis, Caresq, Aevitae, ASR, ONVZ en alle dochterondernemingen). We handhaven een standaard consultduur van 20 minuten, of indien nodig meervouden van 20 minuten (40 of 60 minuten).

Heeft u een andere verzekeraar dan de bovenstaande? Dan ontvangt u een rekening van de praktijk die u zelf bij uw verzekeraar kunt indienen.

Uw behandeling is volledig en onbeperkt vergoed, houd wel rekening met uw eigen risico.


24 uur van te voren

EEN AFSPRAAK AFZEGGEN

Wilt u een afspraak afzeggen, neemt u dan zo snel als mogelijk contact met ons op. Op uw plek kan mogelijk ook iemand anders geholpen worden. We gaan ervan uit dat u minstens 24 uur van te voren de afspraak af kan zeggen, mits er geen sprake is van plotse en niet overzien overmacht. Niet afgezegde én niet nagekomen afspraken worden bij uzelf in rekening gebracht in de vorm van een ‘verzuimnota’ ten koste van €37,-. De verzekeraar vergoed deze kosten niet.


Praktijkgegevens


Stem- en Slikcentrum is een handelsnaam van Nijkamp Voice and Speech Pathology
Kamer van Koophandel 73993212 

Alle therapeuten zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

De praktijk is aangesloten bij Zorgdomein.

Contactgegevens


Tel. +31642028840
Email info@stemenslikcentrum.nl
Postadres: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen

Bereikbaarheid: werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur


Meer informatie


Locaties en adressen

Relevante wetgeving

Patiëntrechten

Klachtenregeling

Copyright Stem- en Slikcentrum 2023. Alle rechten voorbehouden.