KLACHTMELDING


Wat te doen bij ontevredenheid

Wij doen er alles aan om de beste kwaliteit zorg te leveren, u te helpen en u zo goed en eerlijk als mogelijk te informeren. Tevens handelen we volgens alle relevante protocollen, wetten en richtlijnen. Bent u echter niet tevreden over de behandeling, informatie, of de manier waarop ons contact verliep? Voor u een klacht indient willen we u graag vragen om het onderwerp bespreekbaar te maken met uw behandelaar. Als dat niet lukt of het probleem niet genoeg oplost willen we u vragen om uw klacht in te dienen per mail naar info@stemenslikcentrum.nl. Op dat moment wordt uw klacht officieel in behandeling genomen en nemen we contact op om een gesprek te plannen.

Als we er niet uitkomen, kunt u uw klacht indienen bij www.klachtenloketparamedici.nl, wij zijn, in een collectieve constructie, via de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie bij het klachtenloket paramedici aangesloten. Hierdoor wordt uw klacht opgepakt door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.Praktijkgegevens


Stem- en Slikcentrum is een handelsnaam van Nijkamp Voice and Speech Pathology
Kamer van Koophandel 73993212 

Alle therapeuten zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

De praktijk is aangesloten bij Zorgdomein.

Contactgegevens


Tel. +31642028840
Email info@stemenslikcentrum.nl
Postadres: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen

Bereikbaarheid: werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur


Meer informatie


Locaties en adressen

Relevante wetgeving

Patiëntrechten

Klachtenregeling

Copyright Stem- en Slikcentrum 2023. Alle rechten voorbehouden.