U neemt contact met ons op

Als eerste wordt u naar ons verwezen door uw (huis)arts. U neemt contact met op. Aan de telefoon, per email of per Whatsapp wordt een afspraak gemaakt.

De eerste afspraak

De eerste keer dat we elkaar zien duurt 1 uur. We doorlopen uw klachten, de verwijzing, factoren die van invloed zijn, en relevante voorgeschiedenis. Dan nemen we een aantal testen en onderzoeken af om vast te stellen wat de oorzaak van uw klachten en hoe u het best geholpen kunt worden.

Kunt u binnen het Stem- en slikcentrum behandelend worden? Wat voor behandeling zouden we kiezen en wat kunnen we realistisch bereiken? Als we therapie opstarten, hoeveel behandelingen spreken we af en wat gaan we dan doen? Dit zijn vragen die op het einde van de eerste afspraak beantwoord zijn.

Therapie

We spreken in samenspraak af om therapie op te starten. U krijgt informatie, uitleg, adviezen en oefeningen. Alles wordt overzichtelijk opgesteld, besproken en in een map meegegeven. Uw behandelplan is uniek en specifiek voor u samengesteld. Meestal zien we elkaar een tijdje wekelijks vooraleer we meer tijd tussen de afspraken laten. Meestal streven we naar een duidelijk, kortdurend en intensief therapieproces.

U krijgt alle informatie mee in een map.
Uitleg, adviezen en oefeningen staan duidelijk op papier.

Evalueren

Na het afgesproken aantal behandelingen evalueren we: is het gestelde doel bereikt? Gaat het beter met uw klachten, of zijn de klachten helemaal weg? We bekijken wat zinnig is: voortzetten, stoppen, geleidelijk afbouwen, een afwachtend beleid, controleafspraken, en/of telefonische begeleiding zijn allemaal mogelijkheden.

Afsluiten

We sluiten behandeling af en doen met uw toestemming verslag aan de verwijzer en uw huisarts. Bij terugval kunt u altijd direct contact opnemen.

Praktijkgegevens


Stem- en Slikcentrum is een handelsnaam van Nijkamp Voice and Speech Pathology
Kamer van Koophandel 73993212 

Alle therapeuten zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

De praktijk is aangesloten bij Zorgdomein.

Contactgegevens


Tel. +31642028840
Email info@stemenslikcentrum.nl
Postadres: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen

Bereikbaarheid: werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur


Meer informatie


Locaties en adressen

Relevante wetgeving

Patiëntrechten

Klachtenregeling

Copyright Stem- en Slikcentrum 2023. Alle rechten voorbehouden.