Stem en Keel

CHRONISCHE HOEST


Kernpunten


SYMPTOMEN

Hoesten, soms samen met een brokgevoel in de keel, stemklachten of keelpijn.


DIAGNOSE

De diagnose wordt gesteld nadat medisch onderzoek van een longarts, KNO arts en soms MDL arts reeds gebeurd is en er geen bijzonderheden zijn gevonden.


VERBANDEN

Chronische hoestklachten komen vaak samen voor met allergieën, astma, maagklachten, stemklachten en stress.


DOEL

Het vinden en wegnemen van ’triggers’ voor uw hoest, samen belasting op uw keel verminderen, de juiste adem- en spreektechniek aanleren en willekeurige hoest afleren.


VOORTGANG

Door behandeling merkt u minder vaak en hevig te hoeven hoesten.


LET OP

Het is niet geadviseerd om aan logopedie voor uw hoestklachten te beginnen zonder dat de long- en luchtweggezondheid door een arts beoordeeld is.Chronische hoest

  • SYMPTOMEN
  • OORZAAK
  • BEHANDELING
SYMPTOMEN

U hoest langer dan 12 weken, medische bijzonderheden op het gebied van de luchtwegen zijn al uitgesloten.

OORZAAK

Hoesten is een krachtige reflex, bedoeld om vreemde objecten, voeding, slijm of andere irritaties uit de luchtwegen te verwijderen. Hoesten is dus een belangrijke lichaamsfunctie, we zouden niet zonder kunnen. In sommige gevallen blijven mensen voor lange tijd veel hoesten. Er wordt dan ook niets meer ‘uit’-gehoest, de hoest is niet meer productief. Meestal wordt er dan longonderzoek uitgevoerd. Als er geen duidelijke medische oorzaak wordt gevonden, wordt de diagnose ‘chronische refractaire hoest’ gesteld. 

Verreweg de meestvoorkomende oorzaken van chronische hoest zijn stille reflux en post-nasale drip. Stille reflux is irritatie in de keel, veroorzaakt door maagsap en maagenzymen. Post-nasale drip is slijmvorming van de neus, waarbij het slijm naar de keel stroomt. De oorzaak van post-nasale drip is meestal gelegen in nachtelijke reflux of (onbekende) allergieën. Verder is het ook mogelijk om te hoesten op basis van stress en (onverwerkte) emoties, verhoogde spierspanning in het halsgebied, verkeerd stemgebruik en gewoonte.

Chronische hoestklachten kunnen voor lange tijd bestaan. In sommige gevallen kunnen mensen vrijwel niet meer functioneren.  

BEHANDELING

Uw behandelaar kijkt, eventueel samen met de verwijzer, naar de oorzaken van uw hoest. Het is belangrijk om goed te onderzoeken waar uw hoest vandaan komt. Het eerste gesprek met uw behandelaar is dan ook heel belangrijk.

Als de oorzaak stille reflux is, is het belangrijk om tijdelijk een strikt anti-refluxdieet te volgen, en eventuele maagzuurremmende medicijnen goed in te nemen. Als dit geen verlichting geeft is het belangrijk om terug naar de huisarts te gaan. Ga bijvoorbeeld na of u geen maagbacterie zoals Helicobacter Pylori heeft. Bij onvoldoende verlichting kan een verwijzing naar een MDL-arts op zijn plaats zijn.

Bij post-nasale drip is het altijd belangrijk om anti-refluxadviezen te betrekken, maar ook om mogelijke prikkels te gaan identificeren. Ga eventueel na of u allergieën heeft. Een allergieonderzoek kan verhelderend werken.

Bij stress en emoties als oorzaak zijn ontspannings- en ademhalingsoefeningen aangewezen. Deze werken dan vaak direct om de hoest te verminderen. Leren omgaan met stress en spanning geeft veel verlichting van de klachten.

Bij verhoogde spierspanning in het halsgebied moeten de spieren van de nek en hals gemasseerd worden. Verder kan het ook zijn dan u uw stem verkeerd gebruikt, de behandelaar leert u dan het juiste stemgebruik aan. Hoesten op basis van gewoonte moet afgeleerd worden, hiervoor bestaan strategieën om de prikkel te leren onderdrukken.Praktijkgegevens


Stem- en Slikcentrum is een handelsnaam van Nijkamp Voice and Speech Pathology
Kamer van Koophandel 73993212 

Alle therapeuten zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

De praktijk is aangesloten bij Zorgdomein.

Contactgegevens


Tel. +31642028840
Email info@stemenslikcentrum.nl
Postadres: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen

Bereikbaarheid: werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur


Meer informatie


Locaties en adressen

Relevante wetgeving

Patiëntrechten

Klachtenregeling

Copyright Stem- en Slikcentrum 2023. Alle rechten voorbehouden.