Stem en Keel

PRESBYFONIE


Kernpunten


SYMPTOMEN

Heesheid, schorheid en/of een zwak stemgeluid.


DIAGNOSE

Uw stemplooien zien er zwak of dun uit. De diagnose wordt door de KNO arts gesteld.


VERBANDEN

Presbyfonie komt vaak voor op hogere leefstijd. Het is echter ook op jongere leeftijd mogelijk dat het strottenhoofd zwakker wordt als u weinig of niet spreekt.


DOEL

Uw stem krachtig leren gebruiken waardoor de spieren in het strottenhoofd steviger worden en de stemplooien goed leren bewegen.


VOORTGANG

Door behandeling merkt u dat de stem helderder klinkt en praten prettiger voelt.


LET OP

Het is niet geadviseerd om de stem zacht en zwak te blijven gebruiken, enige uitdaging in de oefeningen is belangrijk.Presbyfonie

  • SYMPTOMEN
  • OORZAAK
  • BEHANDELING
SYMPTOMEN

U heeft last van heesheid, schorheid, stemverlies, een zwakke stem, zacht stemgeluid of toenemende last van de stem doorheen de dag of doorheen gesprekken.

OORZAAK

De KNO-arts heeft uw stemplooien gezien en heeft vastgesteld dat er sprake is van ‘presbyfonie’, ofwel ‘stemklachten door ouderdom’. Kenmerkend is de vorm van de stemspleet: de stemplooien laten bij het sluiten een ovaalvormige opening waarlangs er lucht lekt. Hieraan is zichtbaar dat de spieren in de stemplooien zwak en dun zijn geworden.

Een ‘presbyfone stem’ is kenmerkend zwak, ondraagkrachtig en onvoorspelbaar in de mate van heesheid.

De algehele verzwakking van het spiersysteem met de jaren, dat wil zeggen: ‘ouderdom’, is de hoofdoorzaak van deze stemproblemen. Verder spelen er soms nog andere oorzaken, zoals verminderd gebruik van de stem en/of algehele lichamelijke zwakte.

BEHANDELING

Omdat presbyfonie veroorzaakt wordt door spierzwakte, wordt de oplossing gevonden in het trainen van spierkracht in het strottenhoofd. De stemspieren moeten krachtiger worden, steviger worden, en meer uithoudingsmogen krijgen.

De kracht- en uithoudingsvermogenoefeningen die hierin door de logopedist voorgeschreven worden, zijn vaak redelijk eenvoudig en goed te gebruiken. 

Oefeningen met de logopedist zijn meestal de eerste behandelstrategie. Voor de meeste patiënten werken deze technieken goed. Als de stem toch zwak blijft kan de KNO-arts operatief de stemplooien steviger maken, bijvoorbeeld door een injectie met lichaamseigen vet of andere materialen. Dit heet ook wel stemplooiaugmentatie.

Als u meer algehele lichamelijke problemen heeft, waardoor krachtoefening (van de stem) niet goed uitvoerbaar of mogelijk zou zijn, kan de logopedist u begeleiden in het leren omgaan met de stemklachten.


Beelden


Op de camera van de KNO arts zien de stemplooien er wellicht zwak of dun uit. Hierdoor lekt er lucht door de stemplooien, waardoor uw stem hees en schor kan klinken.Praktijkgegevens


Stem- en Slikcentrum is een handelsnaam van Nijkamp Voice and Speech Pathology
Kamer van Koophandel 73993212 

Alle therapeuten zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

De praktijk is aangesloten bij Zorgdomein.

Contactgegevens


Tel. +31642028840
Email info@stemenslikcentrum.nl
Postadres: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen

Bereikbaarheid: werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur


Meer informatie


Locaties en adressen

Relevante wetgeving

Patiëntrechten

Klachtenregeling

Copyright Stem- en Slikcentrum 2023. Alle rechten voorbehouden.